-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, December 17, 2002

امروز سهام کورپوراسيون غذايی مک دونالد در بورس نيويورک 10 در صد سقوط کرد و در حاليکه نمودارهای اقتصادی آمريکا در بخش مسکن بهبود های اميدوار کننده ای را نشان ميدهند، اما خبر منفی پيش بينی درآمد مک دونالد در سه ماهه آخر امسال که توسط سخنگوی اين کمپانی اعلام شد، بر فعاليت های بازار بورس آمريکا سايه تاريکی انداخت.
سخنگوی مک دونالد گفت که برای اولين بار در تاريخ، دفاتر مالی کمپانی ضرر نشان خواهد داد و فروش در فصل تعطيلات آخر سال نيز چه در آمريکا و چه در اروپا پائين تر از حد انتظار خواهد بود. مک دونالد که اولين رستورانش در سال 1955 افتتاح شد و در حال حاضر 30000 شعبه دارد تاکنون همواره سودآور بوده است. اما يک سلسله مسائل مختلف دست بدست هم داده اند و مشکلات جدی برای اين کمپانی رستورانهای زنجيره ای بوجود آورده اند. اخبار مربوط به گوشت های فاسد گاو در اروپا، جنبش ضد جهانی شدن که از سياتل واشنگتن و جنوای ايتاليا در اکثر کشورها گسترده شد، احساسات ضد آمريکايی در کشورهای جهان و بخصوص در بين مردم مسلمان، روشنگری اکولوژيست ها و متخصصين آمريکا در باره کيفيت غذاهای کمپانی و شکايات متعددی که در سال گذشته در دادگاه های آمريکا عليه مک دونالد طرح شده، زمينه ها و دلايل مهم مشکلات مک دونالد است. اين کمپانی ماه گذشته اعلام کرد که 175 شعبه اش تعطيل خواهد شد. مدير مک دونالد نيز اوائل همين ماه استعفاء داد.
مک دونالد بزرگترين کمپانی غذايی دنيا در عين حال يکی از سمبل های معروف زندگی بسبک آمريکايی در سراسر جهان محسوب ميشود، در حاليکه در خود آمريکا به عنوان غذای با کيفيت پائين و البته بسيار سريع و ارزان معروفيت دارد. ... چندی پيش از يک آمريکايی که حدودا هفتاد ساله بود شنيدم که ميگفت او تاکنون هامبورگر مک دونالد نخورده است.
:: کتابی در مورد اين مطلب، بنام fast food nation نوشته eric schlosser


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved