-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, December 11, 2002

در يکی از 13 فصل گزارش عراق به سازمان ملل، مربوط به توليد سلاح های شيميايی، در يک بخش 103 صفحه ای تحت عنوان "سوژه های مختلف" عراق اذعان ميکند که در سال 1987 در طول جنگ با ايران دست به آزمايش "بمب راديواکتيو" زده است. ... در مدارکی که به سازمان ملل داده شده عراق تاکيد کرده که آن برنامه بلافاصله متوقف شده و در سال 1996 بازديدگران قبلی، هم از وجود چنين برنامه ای و هم از خاتمه آن مطلع شده بودند. ... در بخش ديگر اين فصل به "کمک های تکنيکی" از طرف کشورهای خارجی و "روابط با موسسات، نمايندگی ها و اشخاص" اشاره شده است. 33 صفحه هم به خريدهای بغداد در سالهای اخير اختصاص دارد. که اين قسمت ها ميتواند برای خيلی ها در غرب خجالت آور باشد. زيرا بزودی ممکن اسم اين موسسات و پول ها و هدايايی که از صدام دريافت کرده اند منتشر شود.
اين قسمتی از مطلب يک روزنامه ايتاليايی در مورد مدارک ارسال شده از بغداد به سازمان ملل است. در اين مطلب همچنين ارزيابی شده که ممکن است عراق مدارک خجالت آور ديگری هم عليه آمريکا و اروپايی ها داشته باشد که فعلا منتشر نکرده و قصد دارد بعنوان اهرم فشار در آينده از آنها استفاده کند. ... در عين حال تونی بلر دوباره تهديد کرده که در صورت تخطی صدام از برنامه بازديد سازمان ملل، آماده حمله است. در حاليکه وزير دفاع آمريکا در صحبت هايش در اتيوپی لحن خود را بطور محسوسی ملايم کرده و گفته که برای قضاوت در باره گزارش عراق به وقت و حوصله احتياج است. روزنامه های آمريکا هم مينويسند که سند بخصوصی در بين اين 13000 صفحه وجود نخواهد داشت که گواه قطعی محکوميت رژيم بغداد باشد. در عين حال در يک لابراتوار متعلق به سازمان ملل اولين آزمايشات در مورد نمونه برداری های اخير بازديدکنندگان سازمان ملل از محل های مورد بازديد در عراق آغاز شده است. گويا اين نمونه ها شامل گرد و خاک و حتی هوای محل است و رئيس آزمايشگاه گفته که با دستگاه های اشعه ای قادرند هر اثر انگشتی مربوط به فعاليت های هسته ای را بازيابی کنند. بعلاوه مدارک عراق در اين لابراتوار با يک database چند صد هزار صفحه ای در اينمورد مقايسه خواهد شد. اولين نتايج اين آزمايش ها 12 ژانويه اعلام ميشود. ... گزارشی در اين زمينه

:: تهران نيز بعد از واشنگتن و قبل از لندن مهماندار مخالفين صدام شد. جلسه لندن که به تعويق افتاده بزودی برگزار ميشود. بعضی از ناظران معتقدند جلسه تهران برای اعتباردادن بيشتر به جلسه لندن که با حضور رهبران دستچين شده همه گروه های مخالف عراق انجام خواهد شد، برگزار شده است. اين در حالی است که رهبران ايران در مورد برنامه حمله به عراق که توسط آمريکا و انگلستان طراحی شده، به انتقادات خود از آمريکا ادامه ميدهند. نيويورک تايمز در مورد جلسه همآهنگی بين مخالفان رژيم بغداد که قرار بود 7 دسامبر در لندن صورت بگيرد و به هفته های آينده موکول شد، در مطلب هفته پيش خود نوشت که از جمله وظايف اين جلسه کسب تعهد از سوی رهبران گروه های مخالف صدام برای حفظ تماميت ارضی عراق در تغييرات احتمالی آينده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved