-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, December 29, 2002

"مارتين اسکورسزه" کارگردان آمريکايی در قسمت بهترين های هنری سال 2002 روزنامه نيويورک تايمز ميگويد: "بين همه فيلم هايی که امسال ديده ام، فيلمی که قوی تر از همه در خاطرم ماند "ای بی سی آفريقا" عباس کيارستمی است. فيلم که روی ويدئو فيلمبرداری شده در باره کودکان اوگاندايی است که در اثر بيماری ايدز يتيم شده اند. هر فيلمساز ديگر احتمالا روی درد و رنج کودکان تمرکز ميگذاشت، اما در عوض کيارستمی شادی آنها را که هنوز قادر به احساس اند ضبط کرده است. او يک شعر سينمايی راجع به ظرفيت انسان ها ساخته که چگونه قادرند تا هر تراژديی را پشت سر بگذارند. اين يک فيلم سينمايی فوق العاده است."
:: بهترين های هنری 2002 از قول نيويورک تايمز


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved