-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, December 03, 2002

امسال آمريکايی ها بطور متوسط بيش از 2200 ايميل آشغال تجارتی دريافت ميکنند. اين رقم تا 5 سال ديگر 3600 خواهد بود يعنی 10 نامه در روز. ايميل های spam که در گذشته 8 درصد نامه ها را تشکيل ميداد الان به 40 در صد افزايش يافته است. ... بخش تکنولوژی سايت ياهو
ماه پيش نيز international data corporation در گزارشی نوشته بود، در حال حاضر روزانه 30 ميليارد ايميل رد و بدل ميشود. اين رقم در سال 2006 دو برابر ميشود.
... بنظر نميرسد اين ارقام برای استفاده کنندگان اينترنت که از ايميل های "چگونه پولدار شويد" و "قرص واياگرا" خسته شده اند، اميدوار کننده باشد. اگرچه کوشش های برای محدود شدن ارسال اين نوع نامه ها شروع شده است. مسئله اينست که در حال حاضر cd هايی بقيمت بسيار ارزان در بازار يافت ميشود که هريک حاوی ميليونها آدرس ايميل است. بعلاوه server های متعددی موجود است که از نظر قضايی در حوزه کشور ها قرار ندارند، بهمين جهت حتی آن کارهای خلاف اين موسسات که حقه بازی کامل است، در حال حاضر قابل پيگيری نيست.
در آمريکا قانون خاصی که فرستادن spam را ممنوع کند موجود نيست، البته از عده ای که از اين طريق کلاهبرداری کرده اند شکايت شده و تحت تعقيب هستند. ... يکی از دوستانم برنامه ای به کامپيوترش اضافه کرده که بلافاصله همه ايميل ها را پس ميفرستد و از فرستنده ميخواهد درباره نامه را برايش بفرستد. باينصورت ايميل هايی که توسط ماشين ها فرستاده شده ديگر باز نميگردند. کمی غير دوستانه بنظر ميرسد اما حريف حسابی از اينکار راضی است.
بهرحال فرق نميکند که استفاده کنندگان از اينترنت چه تدابيری اتخاذ ميکنند، مهم اينست که کم کم بايد به اين مسئله بطور جدی تری انديشيد و ابتکاری بکار برد. اگرچه بنظر ميرسد مسئوليت بزرگتر بگردن مراکز ارتباطی اينترنتی و برنامه های حفاظتی آنهاست.
مطالعه و يافتن راه حل در اين زمينه ممکن است راه گشا به حل معضلات ديگری هم که دنيای جديد با آن روبروست، باشد. زيرا مشکل يافتن راه حل اساسی در اينست که در بسياری از کشورها مردم حاضر به پذيرفتن تدابيری که متکی بر قوانين محدود کننده در استفاده از اينترنت باشد، نيستند. مهم اينست که چگونه همراه با حفظ آزاديها، جلو خرابکاری ها را گرفت، مسئله بزرگی که در مقابل انسان قرن جديد قرار گرفته است و فقط به ايميل مربوط نميشود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved