-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, December 13, 2002

توضيح کلمه "بخت" در لغت نامه ها کم و بيش عبارت است از کيفيتی که به اتفاقات تصادفی، ناخواسته و غيرقابل پيش بينی بستگی دارد و يا برخواسته از اين وقايع محسوب شود.
ظاهرا بلندی بخت افراد از جمله با درجه ندرت و غير قابل پيش بينی بودن اتفاقات اندازه گرفته ميشود. و حساب احتمالات شانس وقوع را تعيين ميکند. ... مثلا احتمال اينکه يک نفر هر دو جايزه اول دو لاتاری مختلف کاليفرنيا را در يک روز با هم ببرد يک در 24 تريليون است. که فکر ميکنم يک عدد 14 رقمی است [24000000000000].
آنجلو 76 ساله و همسرش ماريا 57 ساله زن و شوهر ايتاليايی تبار مقيم سانفرانسيسکو آخرين جوايز 2 لاتاری بزرگ کاليفرنيا را در يک روز بردند. جايزه يک بازی 17 ميليون دلار و ديگری 126 هزار دلار است. آنها که از بلندی بخت شان راضی بنظر ميرسند قصد دارند قبل از همه ماشين شورلت مدل 1965 خود را با يک کاديلاک نو عوض کنند و در ضمن سری هم به محل تولدشان شهر باری ايتاليا بزنند. ... خوش شانسی آنها شگفت انگيز است، اما بنظر ميرسد برای برآورده شدن آرزوهايشان به بيشتر از چندهزار دلار پول احتياج نداشته اند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved