-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, December 14, 2002

ديشب نامه جان زاگبی رئيس موسسه نظرسنجی زاگبی را به رئيس جمهور ايران خواندم. او در اين نامه مختصرا از نام موسسه اش دفاع کرده است. گويا انگيزه بدنام کردن زاگبی به محاکمه مديران موسسه پژوهشی آينده که در جريان انتخابات رئيس جمهوری ايران با زاگبی همکاری داشته اند ربط دارد و قرار است که دليل اتهام جاسوسی آنان باشد. زاگبی يک عرب-آمريکايی است و خيلی از اين بابت مفتخر است. برادرش جميز رئيس انستيتو عرب-آمريکايی هاست، موسسه ای که برنامه اش حمايت از منافع عرب تبارهايی است که در آمريکا مورد تبعيض قرار ميگيرند و حقوقشان پايمال ميشود. اين بنياد در شرايط سخت بعد از يازده سپتامبر برای عرب تبارهای آمريکا بی وقفه فعاليت کرده است تا حقوق انسانی و شهرونديشان مراعات شود. نهادی که خود زاگبی برای سالهای طولانی عضو هيئت رئيسه اش بوده است.
:: نام موسسه زاگبی چند سالی است که در صنعت نظرسنجی در آمريکا بر سر زبان ها افتاده است. اين موسسه که تا سال 94 مهمترين کنترات اش تنها نظرسنجی برای رويتر در لندن بود، در سالهای اخير در 32 کشور جهان و برای صدها موسسه سياسی، تجاری، دولتی، غيرانتفاعی و آموزشی نظرسنجی کرده است. زاگبی که استاد و سخنران بسياری از دانشگاهها و موسسات پژوهشی و عضو برجسته ترين نهادهای تحقيقی آمريکاست معتقد است که نظر سنجی و پيش بينی افکار عمومی 80 در صد علم و 20 در صد هنر است. او با استفاده از تدابير جديد، با نمونه برداری های بيشتر، روشهای مقايسه ای پيچيده تر و استفاده از پرسشگری بيطرفانه در پروسه جمع آوری نظرات، به موفقيت کنونی دست يافته است.
نقطه چرخش در موفقيت زاگبی انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال 1996 بود. موقعيکه "کلينتون" در يک رقابت سه جانبه از "رابرت دول" و "راس پرو" پيشی گرفت و دو باره انتخاب شد. زاگبی در آن انتخابات، بقول کريستين ساينز مونيتور، با دقت سرسوزن [يک دهم يک در صد] نتايج را بر اساس نظرسنجی هايش پيش بينی کرد. و نه فقط در صد آراء کلينتون بلکه آراء همه نامزدها را دقيق و درست ارزيابی کرد. کمپانی های معظمی چون gallop/cnn/usa today ، nbc/wall street، harris, abc، cbs/new york times و pew research رقبای او در اين نظرسنجی ها بودند. و در حاليکه در طول ماه ها مبارزه انتخاباتی همه دست اندرکاران و از جمله ستادهای انتخاباتی نامزدها ارزيابی نادرستی از قرائت نظرسنجی ها داشتند، زاگبی و موسسه کوچک او برخلاف باور عمومی اين مبارزه سياسی را فشرده و نزديک ارزيابی کرد، و با پيش بينی دقيق همه نتايج، تنها برنده اين نبرد حرفه ای شد. واشنگتن پست در اين باره نوشت: "اکنون همه برای زاگبی درود و خوش آمد ميفرستند، پيشگوی سرخود و مستقلی که همه ما را شکست داد". بقول يک مرکز عرب-آمريکايی، از آن پس ديگر کسی موسسه زاگبی و مدير با دانش و مبتکرش را "فلان عرب نظر سنج" صدا نميزند. زاگبی بعد از آن "پرنس نظر سنجی آمريکا" نام گرفته است.
مطلبی در باره زاگبی از سايت "کافه عربيکا".
تصوير: جان و جيمز زاگبی


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved