-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, December 01, 2002

"باب وود وارد" رپورتر واشنگتن پست و نويسنده آمريکايی که افتضاح واترگيت را برملا کرد و بدنبال پيامدهای سياسی آن "نيکسون" مجبور به کناره گيری از مقام رياست جمهوری آمريکا شد، کتاب تازه ای منتشر کرده با عنوان bush at war. اين کتاب گزارش يکساله ايست از اتفاقاتی که در اطاق بحران کاخ سفيد بعد از 11 سپتامبر 2001 صورت گرفته است:
پيش از هر جلسه در سالن جنگ جرج بوش دعا ميخوانند. بلافاصله بعد از حملات يازده سپتامبر، دونالد رامسفيلد وزير دفاع مسئول خواندن دعای جمعی ميشود، که از خدا ميخواهد که "صبر لازم عطا کند تا خلاف ميل باطنی اشان که واکنش نشان دادن سريع در مقابل بحران است مقاومت داشته باشند". عصر روز بعد مشاور امنيت ملی "کندوليزا رايس" پشت پيانو مينشيند و با جرج بوش و جرج تنت بطور جمعی آواز های فولکلوريک دسته جمعی ميخوانند. پاول قبل از اولين سخنرانی بوش يادداشتی جلوی او ميگذارد و به رئيس جمهور يادآوری ميکند که از بکار بردن کلماتی که باعث تحريک احساسات مردم شود خودداری کند. جرج بوش هم بجای بکار بردن تذکر، خود يادداشت را ميخواند.
مطالب کتاب گذشته از مسائل کوچک و بزرگی که اين افراد با آن درگير هستند شامل يک سری نکته های مهم است. مثلا وود وارد مينويسد، اين نقش عمليات نظامی آمريکا نبود که باعث پيروزی در افغانستان شد، بلکه 70 ميليون دلاری بود که سازمان سيا بين رهبران قبائل پخش کرد. اکنون نيز 200 ميليون دلار ديگر به همين در نظر گرفته شده و توزيع آن در عراق آغاز شده است.
در اين کتاب 365 صفحه ای، از جمله از ملاقات رو در روی وزير خارجه با جرج بوش صحبت ميشود که چگونه کلين پاول جرج بوش را متقاعد ميکند که به تنهايی به عراق حمله نکند. پاول به او از جمله ميگويد، البته جالب است که فکر کنی ميتوانی به تنهايی واکنش نشان دهی، اما حقيقت اينست که قادر نخواهی بود به تنهايی در چنين جنگی پيروز شوی.
نکته ديگر اينکه در جريان جنگ افغانستان رئيس سيا که در روزهای اول معترض بود که چرا بسرعت در جريان قرار نگرفته، بسرعت نقش مهم برنامه ريزی را بدست ميگيرد. در عين حال پل وولفوويتز معاون وزارت دفاع ميگويد که طرح حمله به عراق از روز 15 سپتامبر مورد بحث بوده، که بخاطر جلوگيری از سردرگم شدن افکار عمومی رد ميشود. ديک چينی و فاميل نيز در يک بانکر سری زندگی ميکنند و رامسفيلد از اطلاعات زيادی که بدست رپورترهای همکار نويسنده افتاده حسابی دلخور است. و حتی درخواست کرده که قسمت مربوط به داد و بيدادهايش در اين مورد حذف شود.
... استنباط عمومی بدست آمده از کتاب اين نيست که جناح شاهين ها در حال پيروزيند و کبوترها عقب نشسته اند. در عين حال که قبول انجام يک مصاحبه 2 ساعت و نيمه از طرف بوش که در کتاب منعکس شده، چهره مثبتی از وی بدست داده است.
:: مصاحبه bob woodward با برنامه ساعت خبر ايستگاه pbs


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved