-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, January 11, 2003

از اخبار جالب هفته پيش اين بود که آقای سالوادور مارتينز-گونزالس که در فوريه سال2000 توسط اداره مهاجرت بخاطر نداشتن مدارک قانونی اقامت از آمريکا اخراج شده بود، توانسته با مدارک تقلبی در آمريکا بماند و مشغول بکار شود. او در کاخ سفيد بعنوان ناظر نصب چادر در محوطه کاخ که برای اجرای مراسم مختلف با حضور رئيس جمهور بکار ميرود نزديک به دو سال مشغول بکار بوده است. اين خبر باعث مسخره شدن ماموران امنيتی کاخ رياست جمهوری آمريکا شد. تلويزيون های آمريکا عکس او را که با چهره ای بشاش دست بگردن ديک چينی انداخته بود پخش کردند. آقای گنزالس اخيرا هنگام عبور از مرز با مدارک جعلی دوباره دستگير شده است.
:: رابطه پرزيدنت مکزيک با حکومت آمريکا بر سر مسئله مهاجرين مکزيکی تازگی ها حسابی تيره شده است. يکی از برنامه های جرج بوش که بخاطر قضيه سپتامبر 2001 بتعويق افتاد عفو عمومی مهاجرين غير قانونی مقيم آمريکا بود. قرار بود که اداره مهاجرت به تمام کسانی که از تاريخ معينی به آمريکا وارد شده اند و بدون اجازه رسمی اقامت دارند، کارت سبز بدهد. فکر ميکنم اين قانون شامل نزديک به 2 ميليون مهاجر ميشد که اکثريتشان مکزيکی بودند. حالا رئيس جمهور مکزيک خواهان انجام اصلاحات است و کاخ سفيد بخاطر درگيری در پيامدهای حمله تروريستی سپتامبر از انجام رفرم مهاجرتی طفره ميرود و موضوع را به آينده حواله ميدهد. و اين امر باعث کدورت شده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved