-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, January 01, 2003

سال 2002 هم عمرش را بشما داد و رفت. چه سال درب و داغانی. اما، در ميان اين همه اتفاقات ناخوشايند جريان مراسم سوگند رئيس جمهور جديد برزيل که به يک جشن ملی تبديل شد نسبتا دلنشين بود. حداقل بهانه ای شد تا همراه شادی مردم برزيل در شروع سال تازه دلگرمی داشت و اميدوار بود. چاوز ونزوئلا و کاسترو کوبا از جمله 119 رهبران و هيئت نمايندگی های کشورهای جهان بودند که در مراسم شرکت کردند. کاسترو ميگويد حالا روز اول ژانويه ديگر در انحصار کوبا نيست. [اشاره به جشن سالگرد انقلاب کوبا]. ... اگرچه هر سه آنها با معضلات بزرگی روبرو هستند. اعتصابات کمر شکن شرايط ونزوئلا را مدتی ست دچار بحران کرده، در برزيل فقر بيداد ميکند، و در کوبا نبود آزادی های اجتماعی حوصله همه را سر برده است.
از جمله نکات جالب شروع کار "لولا دو سالوا" رئيس جمهور جديد برزيل که زمانی کفش واکس ميزده و گويا تنها تحصيلات آکادميک اش 6 سال اول دوره ابتدايی است، سر کار آمدن وزير فرهنگ پيشنهادی اوست. gilberto gil از معروف ترين هنرمندان پاپ مدرن برزيل. او و گروهی ديگر از هنرمندان سالهای 60 پايه گزاران جنبش انقلابی "تروپيکاليا" هستند که با موسيقی تازه خود مسير تازه ای را در فرهنگ پاپ برزيل بوجود آوردند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved