-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, February 25, 2003

آلبرتو سوردی هنرمند برجسته سينمای ايتاليا امروز در سن 82 سالگی درگذشت. او اولين جايزه سينمايی اش را در سن 13 سالگی دريافت کرد. از آن پس تا چندی پيش که دچار بيماری شد فعاليت های هنری خود را بعنوان هنرپيشه، کارگردان و سناريو نويس ادامه داد. رئيس جمهور ايتاليا در بزرگداشت او گفت، سوردی ايتاليا را به تصوير کشيد و احساسات ايتاليايی ها را بيان کرد، بخصوص دوران سخت و پرمشقت زندگی ما را.
:: بيوگرافی :: فيلم های آلبرتو سوردی
تصوير: پوستر فيلم "جنگ بزرگ"


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved