-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, May 05, 2003

گووگل مهمترين موتور جستجو در دنيای مجازی اينترنت، اکنون ديگر حقيقتی اجتناب ناپذير در زندگی روزمره آمريکائيان شده است. از جمله شبکه های خبری و دستگاه های ارتباط جمعی برای پی بردن به نبض فکری جامعه مرتبا کلمات مورد جستجو توسط استفاده کنندگان اينترنت را بررسی ميکنند. هفته پيش اسم خواننده کانتری "ديکسی چيکس" که ابراز اعتراض ضد جنگ او سروصدای زيادی کرد، بيماری "سارس"، يارگيری تيم های فوتبال برای فصل تازه، و مدل های جديد موی سر برای شرکت در مهمانی های جشن پايان تحصيلی دبيرستان ها جزو سئوالات کليدی استفاده کنندگان گووگل در آمريکا بود.
از هر سه آمريکايی يکنفر ميگويد که اسم افراد مختلف را در اين جستجوگر تايپ کرده تا در مورد آنان اطلاعات جمع آوری کند. اين شامل کنجکاوی های معمولی، تحقيق موسسات کاريابی و حتی قرارهای رمانتيک ميشود.
يک دختر مقيم سانفرانسيسکو ميگويد دوست پسرش که تازه با هم آشنا شده اند، از آگاهی اش نسبت به علاقه خاص وی راجع به فيزيک تعجب کرده است. او ميگويد از طريق گووگل پايان نامه تحصيلی او راجع به فيزيک روباتيک را پيدا کرده است.
يک پروفسور استانفورد ميگويد اسم متقاضيان استخدام را در گووگل تايپ کرده و اطلاعات کسب شده را در تصميم نهايی برای استخدام در نظر گرفته است. زيرا برای شغل مورد نظر حضور فعال روی اينترنت از جمله شرايط استخدام بوده است و برای کسب چنين اطلاعاتی گووگل بهترين وسيله است.
گووگل که در سال 98 توسط دو دانشچوی استانفورد بوجود آمد روزانه 200 ميليون جستجو را از 200 کشور به 80 زبان مختلف پاسخ ميگويد و برای هر جستجو باسرعتی اعجاب انگيز 3.1 ميليارد صفحه اينترنتی را بررسی ميکند. انبار 500 ميليونی عکس و تصوير اين جستجوگر نيز بر قدرت کار آن می افزايد.
در عين حال واقعيت اينست که گووگل ديگر آن کمپانی تازه کار چند سال پيش نيست. گسترش نفوذ بين المللی اين کمپانی چند ميليون دلاری مسائل و مسئوليت های جديدی را در مورد بيطرفی در دستچين کردن جواب سئوالات و همچنين حفاظت اطلاعات خصوصی افراد بوجود آورده است. يک پروفسور حقوق هاروارد ميگويد، آنها آزادند تا هرچه ميخواهند انجام دهند، اما اگر نارضايتی مردم بهر دليلی بالا بگيرد، وضع مقرراتی قانونی در زمينه کار آنها دور از انتظار نخواهد بود. آمار از روزنامه "سن حوزه مرکوری"


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved