-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, December 26, 2003


جواهری در حاشيه کوير، با مردمانی دوستان داشتنی که ناگهان ربوده شدند
در سال 1940 Dino Buzzati نويسنده ايتاليايی نوولی بنام The Desert of the Tartars منتشر کرد که جزو آثار کلاسيک سوررئاليستی جهان بحساب می آيد.
اين اثر که در آستانه جنگ دوم منتشر شد، واکنش سمبوليک نويسنده به تهاجم موسولينی عليه اتيوپی و تصويری غم انگيز، تاريک و کابوس گونه از کاستی های انسان و بيهودگی جنگ است.
در سال 1976، Valerio Zurlini فيلمی براساس اين نوول کارگردانی کرد که در آن هنرپيشگان صاحب نامی چون، ژاک پرين، ژان لويی ترنتينيان، و ويکتوريو گاسمن ... بازی کردند.
اين فيلم داستان يک درام روانی از دسته ای افسر پان-اروپايی است که در حاشيه شرقی امپراتوری اتريش-مجارستان با هيبت و جديت نظامی شکست ناپذير در انتظار آمدن دشمن نشسته اند. ... روزها ميگذرد، جسم و روح آنان رفته رفته سائيده ميشود. و دشمنی که هيچگاه سر نميرسد.
فيلم که همه بازيگرانش مرد هستند يک اپيک غم انگيز با حال و هوای نوشته های کافکا، بر اساس پرداخت خيال گونه شخصيت ها و رودر رويی آنها در زمينه کاملا آبسترکت صحرايی بی انتهاست.
به لحاظ فضای نوول، انتخاب محل فيلمبرداری از اهميت خاصی برخوردار بود، و از اينرو Valierio Zurlini حاشيه کوير ايران، شهر بم و ارگ بم را به اين منظور برگزيد. ... جواهری در حاشيه کوير، با مردمانی دوستان داشتنی که ناگهان ربوده شدند.
:: The Desert of the Tartars
Thursday, December 25, 2003

پارمالات: انرون بسبک ايتاليايی
ديروز مسئولين جديد کمپانی پارمالات با مراجعه به مقامات دولتی و قضايی رسما اعلام ورشکستگی کردند. بحران اين کمپانی لبنيات ايتاليا که تا چندی پيش نمونه و مدلی از موفقيت در اروپا بحساب ميامد، از بسياری جهات به مورد کمپانی آمريکايی انرون شباهت دارد، که در بخش انرژی فعاليت داشت و سقوط آن حدود دو سال پيش و رسوايی های مالی مربوط به آن باعث بحث های فراوانی در مراکز اقتصادی و سياسی جهان شد.
PARMALAT در ابتدا يک کمپانی توليد ژانبون ايتاليايی در شهر پارما بود. در سالهای 60 پارمالات توسط يک شرکت فاميلی کوچک مواد خوراکی بنام "Tanzi & Sons" خريداری شد. بتدريج توليدات کمپانی از گوشت خشک شده به تهيه شير با تاريخ مصرف يکماهه –که به اين خاطر شهرت دارد [پارمالات بمعنی شير پارما است]، و سپس ديگر لبنيات، فراورده های خوراکی پخته و بسته بندی شده، و در سالهای اخير آب ميوه و شيرينی توسعه يافت.
از اواسط سالهای 70 پارمالات با ابتکارات کاليستو تانتزی که تا ماه قبل و آشکار شدن بحران مالی کمپانی سهامدار اصلی و مدير آن بود، پس از خريد يک شرکت مواد خوراکی برزيلی چهره ای جهانی يافت. از اين تاريخ پارمالات وارد مرحله تازه ای از رشد و توسعه اقتصادی شد. اين توسعه سريع مشکلات مالی خود را بهمراه داشت و خانواده تانتزی برای توازن مالی حساب ها و پرداخت های کمپانی مجبور به فروش 49 در صد سهام شرکت شدند.
در سالهای 90 جهش تازه ای در فعاليت های بين المللی پارمالات آغاز شد. با کمک مدير مالی 16 سال اخير کمپانی، فاوستو تونا، خريد های جديدی در مکزيک، چين و استراليا صورت گرفت، و سپس چند کمپانی شيرينی سازی آمريکا نيز به ليست دارايی های شرکت اضافه شد. در عين حال خانواده تانتزی به باز خريد سهم های شرکت پرداخت، و بسرعت پارمالات از گاوی خانگی به غولی جهانی تبديل شد.
کمپانی در حال حاضر در 29 کشور جهان فعاليت توليدی دارد، بالغ بر 36000 کارمند برای آن کار ميکنند، از بازيگران اصلی در بازار اروپا و آمريکای لاتين در بخش فراورده های لبنياتی است. سومين مقام را در فروش شيرينی ها در آمريکای شمالی دارد. و بالاخره اينکه فروش جهانی آن بيش از 9 ميليارد دلار در سال است.
در طول سالهای اخير اگر چه بدهی های زياد پارمالات از نظر کارشناسان و ناظران بورس های سهام جهان پنهان نبود، اما حجم زياد پول نقد کمپانی به صورت "باند" های اعتباری بانکی موقعيت مستحکمی برای پارمالت ايجاد کرده بود. اين زندگی شيرين و پر ماجرا از دو هفته پيش رنگ تازه ای به خود گرفت.
با سررسيد مهلت پرداخت مبلغی معادل 180 ميليون دلار بابت خريد از سهامداران کوچک در برزيل، مسئولين مالی شرکت قادر به انجام تعهد خود نشدند، در حاليکه دفاتر مالی پارمالات حدود 5 ميليارد دلار موجودی نشان ميداد. اين مبلغ مطابق گزارش ماه سپتامبر کمپانی ميبايست بصورت باند اعتباری در حساب بانکی Bank of America باشد. البته نه زير اسم پارمالات بلکه تحت حساب Bonlat يکی از شعبات وابسته پارمالات در جزاير Cayman.
کاليستو تانزی در مقابل سئوالات بانکداران ايتاليايی بطور ضمنی اشاره کرد که کمپانی با بعضی مشکلات جزيی مالی روبروست. آخر هفته پيش ابعاد اين مشکلات "کوچک" توسط پارمالات با توضيح اينکه 5 ميليارد دلار که در تراز نامه کمپانی نشان داده شده مفقود الاثر است، شکل تازه ای بخود گرفت. اعلام غير منتظره پارمالات و تعويق در پرداخت بدهی برزيل باعث شد تا کارشناسان S & P درجه بندی سهام پارمالات را بسرعت به رتبه D تنزل دهند.
ظاهرا دفاتر مالی چنين کمپانی با سهام عمومی، توسط شرکت های تخصصی حسابرسی بطور روزمره کنترل ميشود. اما در مورد پارمالات مسئله بغرنج تر از اين است. در حاليکه آديتور اصلی کمپانی Deloitte & Touche است، اما شعبه شهر ميلان Grant Thornton مسئول رسيدگی به حساب های بعضی از شعبات پارمالات، از جمله Bonlat است. و وقتی ماموران اين دفتر حسابرسی با B of A همراه ارائه مدارک اعتباری تماس گرفتند، B of A اعلام کرد که اوراق عرضه شده که روی سر کاغذ بانک چاپ شده و شاهد وجود اين 5 ميليارد دلار است فاقد ارزش بوده زيرا تقلبی است و مهر بانک روی سر کاغذ جعل شده است، و از اين بابت به مقامات قضايی ايتاليا شکايت کرد. ...و اين سلسله اتفاقات پياپی تير خلاصی برای امپراتوری ايتاليا در بازار لبنيات جهان بود.
در حال حاضر بازجويان مشغول بررسی اند تا از پيچ و خم اين حقه بازی مالی که بزرگترين تقلب تاريخ اروپا بحساب می آيد سر در آورند. اولين مسئله اينست که آيا مبلغ 5 ميليارد دلار وجود خارجی دارد، يا مانند مورد انرون، ساخته و پرداخته مديران شرکت است، تا باين وسيله با ارائه آن به سرمايه گزاران و بانک ها پول نقد جمع کنند، و ضررهای روز مره را بپوشانند و با نشان دادن اعتبار نقدی، سهام کمپانی را بالا نگهدارند. بعضی کارشناسان ميگويند اين مبلغ در اصل موجود بوده، اما در پخت و پز دفاتر مالی کمپانی ناپديد شده است. بعلاوه روشن شده که سوراخ دفتر مالی پارمالات گشاد تر از اينست، چرا که ادعای يک پرداخت 3 ميليارد دلاری ديگر بابت خريد برزيل نيز واقعيت ندارد.
هم چنين بازجويان مشغول بررسی جعل اسناد B of A توسط مسئولين کمپانی هستند. خود آقای تانتزی از ايتاليا خارج شده، اگر چه پسرش ديروز اعلام کرده در ميلان بسر ميبرد و آماده همکاری با دولت است. مدير مالی شرکت تحت بازجويی است. و سرپرست جديد کمپانی آقای باندی که متخصص حل و فصل جنين مواردی است و بحران فيات را نيز مديريت کرد، مشغول همکاری با دولت است. دولت ايتاليا تلاش ميکند که بحران باعث از هم پاشيدگی پارمالات و بيکاری سی و چند هزار کارمند آن نشود. در عين حال که سرنوشت آن نيز به حراج عمومی نکشد و غول های ديگر لبنيات مانند نستله و دانون آنرا تصاحب نکنند، اگر چه ظاهرا حراج دارايی های خارجی کمپانی اجتناب ناپذير است. ايتاليا از اتحاديه اروپا تقاضای کمک کرده و آنان نيز بنوبه خود ميخواهند بدانند ابعاد اين بحران و تاثير آن در بازار لبنيات اروپا چقدر است، و در صورت دادن اعتبار برای حفظ کمپانی، دقيقا چه کسانی از آن بهره مند ميشوند. و بالاخره باند های پارمالات در بازار جهانی به کاغذ باطله تبديل شده، و قيمت سهام آن بخرج سهام داران کوچک به 19 در صد قيمت هفته های اخير تنزل يافته و ضررچند صد ميليون دلاری برای آنان همراه داشته است. ...بعضی نيز منتظرند تا روشن شود که آيا مورد پارمالات يک استثناء است، يا مانند مورد انرون، کمپانی های ديگری را نيز بدنبال خود بزير خواهد کشيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved