-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, June 12, 2002

... شکست زودرس تيم فرانسه در بازيهای جهانی فوتبال مردم اين کشور را که با مشکلات سياسی و اجتماعی مختلفی درگير هستند، دلگير کرد. و ممکن است اين شکست از نظر سياسی، بيش از همه روی دوش نيروهای چپ اين کشور سنگينی کند. فرانسوی ها که در جريان انتخابات اخير مجلس، با شرکت محدود خود، به نيروهای چپ حسابی ضرر زدند، بنظر نميرسد با وجود دل سردی ناشی از اين شکست، تغييری در روحيات شان بوجود بيايد و در روز يکشنبه استقبال زيادی برای شرکت در رای گيری دور دوم مجلس صورت دهند. با توجه به اينکه بيش از سه چهارم دوست داران تيم ملی اين کشور معمولا به نيروهای چپی رای ميدهند، بعضی ها شکست تيم ملی را بضرر اين نيروها در انتخابات آخر هفته ارزيابی ميکنند.
تيم فرانسه بخاطر ترکيب مختلط نژادی آن، پس از پيروزی در مسابقات دوره گذشته، مورد توجه بسياری فرار گرفت که معتقدند شرکت مهاجران در فعاليت های جامعه نه تنها مفيد، بلکه برای اين کشور افتخار آميز هم هست. و زيدان بازيکن آفريقايی تبار اين تيم هم به سمبولی برای اين بحث تبديل شد. ... حالا بعد از شکست همان تيم به دانمارک و حذف از بازيها، گروه های دست راستی اين کشور، با استفاده از فرصت، بحث های نژاد پرستانه راه انداخته اند. آنها از جمله ميگويند، ديديد که چگونه يک تيم خالص سفيدپوست اروپايی، يعنی دانمارک، توانست تيم ناخالص و مختلط ما را شکست دهد. ... هفته گذشته [sunday june 2nd] نکاتی در مورد نژادپرستی و فوتبال بنظرم رسيد که ميتوانيد آنرا اينجا پيدا کنيد.
تصوير: خروس سمبل فدراسیون فوتبال فرانسه


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved